ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು
1 ಕರ್ನಾಟಕ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕರ್ಪೋರೆಶನ್ ಕಾಯ್ದೆ ನಿಯಮ 1976 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ image 1MB
2 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಲ ಸೇವೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ image 122KB

 

 

ಮೂಲ :  ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.