ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಕಟಿತ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು
1     ಗೆಜೆಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ 1962   ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ image17 MB
2    ಗೆಜೆಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ 1995   ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ image9.5 MB

 

ಮೂಲ :  ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.