ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಫೋಟೋ
1 ಶ್ರೀ ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಜೋಶಿ

ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರು

ಧಾರವಾಡ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

122-D ಮಯೂರಿ ಎಸ್ಟೇಟ

ಕೇಶ್ವಪುರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-580023,

0836-2251055
as
2 ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ ಶೆಟ್ಟರ

ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಕೇಂದ್ರ

ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

#31, ಮಧುರಾ ಎಸ್ಟೇಟ

ಕೇಶ್ವಪುರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-580023,

0836-2288844
aa
3 ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಲದ

ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ

ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಗೌರಿ ಕೃಪಾ ಮರಾಠಾ ಕಾಲೋನಿ ರೋಡ ಧಾರವಾಡ-580008 9632199999
aa
4 ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ ಅಬ್ಬಯ್ಯ

ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ

ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

#79 ಮಧುರಾ ಪಾರ್ಕ ಸಂತೋಷ ನಗರ ಹಿಂಬಾಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-580032, 9620245795
aa


ಮೂಲ :  ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.